ความเป็นมาบริษัท

ความเป็นมาบริษัท

ก่อนเข้าปี พ.ศ. 2530 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ที่ขณะนั้นยังไม่เป็นบริษัท มหาชน ได้คิดค้นและเป็นผู้ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ + เก้าอี้) พลาสติกรายแรกในประเทศไทย และทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Golden House มีสินค้ามากมายหลายรายการ 

หลังจากนั้น ทางบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2534 บริษัทได้พันธมิตรจาก บริษัท Arebird (ภายหลังเปลียนชื่อแบรนด์เป็น Evolutif) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้นำด้าน เฟอร์นิเจอร์พลาสติกระดับโลก 

ทำให้บริษัทเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบสินค้าและพัฒนารูปแบบการทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Superware และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

Thailand Best (ไทยแลนด์ เบสท์) เริ่มต้นในช่วงปี 2540 จากสถานะการวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งทางภาครัฐ และเอกชนมีแนวทางที่จะให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกัน หันมาอุปโภคบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญที่จะหันมารณรงค์ให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับ สินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า ได้มาตรฐานสากล

ดังนั้นสินค้าที่ได้มาตรฐานจาก บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด(มหาชน)  จะมี Sticker นี้อยู่ในสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ควบคู่คุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำในประเทศไทยและในระดับสากล มีสินค้ามากมายหลากหลายรายการให้ลูกค้าเลือกสรร และยังคงพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังเช่นเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้